Sexting באנגליה, ויילס וצפון אירלנד

"סקסינג" אינו מונח חוקי, אלא מונח המשמש אקדמאים ועיתונאים. חוק התקשורת 2003 חל בכל רחבי בריטניה. עם זאת עבירות אחרות הקשורות לסקסינג יועמדו לדין על פי חקיקה שונה באנגליה, וויילס וצפון אירלנד ו סקוטלנד. הפקה, החזקה והפצה של תמונות מגונה של ילדים (אנשים מתחת לגיל 18) עם או בלי הסכמתם אינה עקרונית.

לאחר או איסוף תמונות sexting או קטעי וידאו בטלפון או במחשב

מחקר מראה כי שימוש קבוע בפורנוגרפיה מעודד הפרעות ברשת ובביצוע רשת ברשת במיוחד בקרב בנים. אם יש לך, או מישהו שאתה מכיר, תמונות או סרטונים מגונים של מישהו שהוא מתחת לגיל 18, הוא או היא יהיו טכנית ברשותה דימוי מגונה של ילד גם אם הם בני אותו גיל. זאת בניגוד לסעיף 160 בסעיף חוק צדק פלילי 1988 ואת סעיף 1 של הגנה על ילדים חוק 1978. שירותי התביעה בכתר ימשיכו למשפט רק במקרים בהם הם מעריכים כי האינטרס הציבורי לעשות זאת. הם היו לוקחים בחשבון את הגילאים ואת אופי הקשר של הצדדים המעורבים. ראה כאן להנחיות בנושא התביעה באנגליה ובוויילס.

שליחת תמונות או קטעי וידאו

אם ילדכם בן פחות מ 18 שנים הוא או היא שולחים, מעלה או מעביר תמונות או קטעי וידאו מגונים לחברים או לחברים / חברות, הדבר באופן עקרוני גם יפר את סעיף 1 לחוק הגנת הילדים 1978. גם אם הם תמונות שלו או עצמה, התנהגות כזו מהווה "הפצה" של התעללות בילדים.

החשש האמיתי הוא שאפילו סתם התראיינות במשטרה תביא לכך שאדם יירשם במערכת ההיסטוריה הפלילית של המשטרה ויכול להופיע בבדיקות תעסוקה בשלב מאוחר יותר. זה מאמר בעיתון "גרדיאן" מדגיש כמה מהנושאים.

משטרת קנט הצהירה עוד כי הם שוקלים לחייב את ההורה כאדם האחראי בחוזה לסמארטפון ששלח את התצלום הפוגע.

זהו מדריך כללי לחוק ואינו מהווה עצה משפטית.

<< שיחות תחת החוק בסקוטלנד מי עושה את השיחה? >>

הדפסה, PDF & דוא"ל